Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Wypowiedzi

Pos.

Dzień

Data

Numer

i tytuł punktu porządku

65

2

03-04-2014

15

Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z ˝Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego˝ w 2011 r. (druk nr 1614) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2125).

63

2

13-03-2014

10

Pytania w sprawach bieżących.

60

3

07-02-2014

24 i 25

24. Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjentach i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej˝ (druk nr 692) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 734). 25. Rządowy dokument: ˝Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1670) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1985).

18

2

12-07-2012

12

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 546 i 548).

16

1

13-06-2012

1

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 293 i 416).

16

1

13-06-2012

1

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 293 i 416).

14

2

10-05-2012

15

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce (druk nr 326).

 

67

1

19-05-2010

1

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2811 i 3037).

67

2

20-05-2010

22

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych (druki nr 3046 i 3053).

64

1

07-04-2010

5

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o wyrobach medycznych (druki nr 2668 i 2866).

46

4

17-07-2009

41

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny (druki nr 2197 i 2206).

43

1

18-06-2009

13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny (druki nr 1657 i 2057).

43

1

18-06-2009

13

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny (druki nr 1657 i 2057).

29

2

20-11-2008

8

Pytania w sprawach bieżących.

23

1

01-10-2008

14 i 15

14. Rządowe sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2005 roku (druk nr 32) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 234). 15. Rządowe sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2006 roku (druk nr 273) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 503).

19

2

10-07-2008

16

Informacja bieżąca.

7

2

23-01-2008

13

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy ˝Warszawski Uniwersytet Medyczny˝ (druki nr 108 i 134).