Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Silna i bezpieczna Polska w Unii Europejskiej

Aby zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju, przeprowadzamy reformę polskiej armii. Znieśliśmy przymusowy pobór do wojska (uniknęło go już ponad 100 tys. młodych ludzi) - armia jest w pełni zawodowa. Do służby zgłaszają się wyłącznie ochotnicy, którzy za pracę w wojsku otrzymują stałe pensje.

Ponadto rozpoczęliśmy inwestycje w nowe uzbrojenie i nowoczesne systemy wsparcia dowodzenia. Do 2022 roku na zakup m.in. nowych śmigłowców, stworzenie systemu obrony powietrznej i modernizację marynarki wojennej wydamy 100 mld zł.

Bezpieczeństwo naszego kraju opiera się na aktywnym członkostwie w NATO i UE. Prowadzimy skuteczną i rozsądna politykę zagraniczną.

 

Polska racja stanu

Zmienione położenie geopolityczne Polski, w tym zwłaszcza obecność w NATO i UE, daje naszemu krajowi najlepsze od kilkuset lat możliwości realizacji interesów stanowiących treść polskiej racji stanu. Do niezmiennych celów polskiej polityki zagranicznej, bez względu na sytuację międzynarodową, należy: strzeżenie suwerenności Rzeczypospolitej, zapewnienie jej bezpieczeństwa, zapewnienie korzystnych warunków rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, umacnianie jej pozycji międzynarodowej. Tylko w ten sposób możemy utrwalać naszą narodową tożsamość, dawać Polakom podstawy do dumy z Rzeczypospolitej, pragnienie identyfikacji z polską historią i kulturą oraz wolę umacniania naszego narodowego dziedzictwa. Tylko w ten sposób możemy skutecznie tworzyć wizerunek Polski nowoczesnej, pewnej swego miejsca w rodzinie narodów europejskich i wnoszącej wartościowy wkład do cywilizacji europejskiej XXI wieku. Polski potrafiącej skutecznie łączyć realizację interesu narodowego z troską o interes całej Unii Europejskiej. Polski na miarę naszych marzeń.

 

Fundusze europejskie: skok cywilizacyjny Polski

Do 2022 r. Polska będzie wśród 20 najbogatszych krajów świata. W osiągnięciu tego celu pomogą fundusze z nowego budżetu Unii na lata 2014-20. Rząd przyjął w środę kluczowe dokumenty, na podstawie których Polska wykorzysta 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności

- Cywilizacyjnemu skokowi Polski powinien towarzyszyć skok także jeśli chodzi o dobrobyt i bezpieczeństwo polskich rodzin – podkreślił premier Donald Tusk, prezentując przyjęte przez Radę Ministrów Umowę Partnerstwa i krajowe Programy Operacyjne. – Zrobiliśmy wszystko, aby kolejna perspektywa europejska przełożyła się nie tylko na sukces Polski, nie tylko na sukces Polaków jako wspólnoty narodowej, nie tylko na sukces polskich firm, ale przede wszystkim – by wreszcie był to odczuwalny sukces dla polskich rodzin – dodał.

Efekty wykorzystania rekordowych kwot z funduszy europejskich będą widoczne w wielu obszarach. Jak tłumaczył premier Tusk, jednym z celów, które mają być zrealizowane przy wykorzystaniu funduszy europejskich, jest zredukowanie sfery ubóstwa w Polsce. Rząd chce, by dzięki pieniądzom unijnym do 2020 roku co najmniej 1,5 mln Polaków poprawiło swoją sytuację materialną tak, by poziomem biedy w Polsce spadł poniżej średniej europejskiej.

Inne efekty wykorzystania funduszy europejskich to m.in. siatka dróg ekspresowych, łączących wszystkie miasta wojewódzkie, nowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną, dokończenie najważniejszych projektów przeciwpowodziowych i wodno-ściekowych, rozbudowa transportu publicznego w największych miastach, ale także – rewitalizacja miast średniej wielkości (byłych miast wojewódzkich i mniejszych). Miasta średnie i mniejsze będą miały do dyspozycji specjalnie wydzieloną pulę pieniędzy.

Zmienią się zasady dotyczące wykorzystania funduszy europejskich przez przedsiębiorców. Głównym celem będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i wykorzystanie potencjału polskiej nauki. Pomysł jest taki, by dotacje dawać na takie badania naukowe na uczelniach, które potem będą wykorzystane rynkowo, zostaną skomercjalizowane przez przedsiębiorców.

Zmienią się też zasady dofinansowania szkoleń. Teraz to przedsiębiorcy będą decydować, jakie szkolenia będą organizowane dla pracowników ich firm – i dostaną na to wsparcie z funduszy europejskich.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że kwoty, które Polska otrzymała do dyspozycji, to aż ¼ całej unijnej polityki spójności. Przypomniała też, że rząd zdecydował się na model, w którym aż 40 proc. pieniędzy było zarządzanych na poziomie regionalnym (w ramach 16. Regionalnych Programów Operacyjnych).

 

Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Chcemy, by Unia Europejska przejęła większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i świata. Unia powinna uzyskać zdolność koordynowania zadań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz ich realizacji. Jeżeli chcemy, by głos UE liczył się w świecie, Europejczycy muszą się starać mówić możliwie jednym głosem.

Duże znaczenie przywiązujemy do roli Parlamentu Europejskiego oraz jego konsekwentnej i solidarnej polityki zbliżania UE z jej wschodnimi sąsiadami. Popieramy pogłębianie integracji w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – projekt ustanowienia funkcji unijnego ministra spraw zagranicznych, z jasnym określeniem jego kompetencji głównego koordynatora polityki unijnej w zakresie budowy sił szybkiego reagowania, wspólnego planowania europejskich sił zbrojnych oraz tworzenia wspólnej polityki zbrojeniowej i zaopatrzenia.

Silna Unia Europejska powinna pozostawać w strategicznych i partnerskich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. To właśnie UE i Sojusz Północnoatlantycki ponoszą odpowiedzialność za globalny pokój, bezpieczeństwo i stabilność porządku międzynarodowego.

 

Pieniądze z UE trzeba mądrze zagospodarować

Parlament Europejski przyjął wieloletni budżet UE na lata 2014-2020. Dla Polski przewidziano w nim 105,8 mld euro, w tym 72,9 mld euro na politykę spójności, a na politykę rolną 28,5 mld euro w ciągu siedmiu lat

„Udało się nam wywalczyć więcej pieniędzy niż komukolwiek innemu, więcej niż mieliśmy poprzednio, co niektórym wydawało się planem nierealnym”, mówił Donald Tusk dowiedziawszy się o zatwierdzeniu przez PE nowego budżetu unijnego do 2020 roku. Premier zaznaczył, że wynegocjowane przez Polskę kwoty nie spadły nam z nieba, ale były efektem ciężkiej pracy zarówno w kraju, jak i w Brukseli.

Zdaniem szefa rządu nowa pula unijnych pieniędzy pozwoli Polsce na drugi skok cywilizacyjny, ale trzeba te pieniądze mądrze zagospodarować.  - „Przez mądre ich zagospodarowanie rozumiem przede wszystkim skuteczne wygenerowanie polskich środków, bo żeby dobrze pracowały środki europejskie, trzeba do tego dołożyć swój wkład, tzw. wkład krajowy” – przypomniał szef rządu. To szansa ponownie dana,  która naprawdę zmieni życie wszystkich Polaków i Polski jako całości. 

 A Danuta Hü bner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE przypomniała, że w związku z tym polskie miasta i regiony muszą przyspieszyć prace nad projektami inwestycyjnymi.

 – „Na te pieniądze czekają nie tylko Polacy, ale wiele regionów pogrążonej w kryzysie Europy. Wykorzystamy ten budżet na dalszą modernizację Polski oraz tworzenie nowych miejsc pracy, przede wszystkim dla młodych ludzi”, powiedział Jacek Protasiewicz, przewodniczący Klubu PO-PSL w PE. 

 

Rola Polski w świecie

Członkostwo Polski w UE i w NATO oraz nasz narodowy potencjał i aspiracje stanowią dobrą podstawę dla aktywności naszego kraju poza Europą i na forum ważnych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w ramach systemu ONZ. W ten sposób nasz kraj może wnosić wkład w kształtowanie pokojowego i sprawiedliwego porządku międzynarodowego, dbać o swoje interesy gospodarcze i pozycję w świecie.

 

Polacy poza granicami kraju

Państwo polskie musi dbać o utrzymywanie bliskich więzi między Polakami żyjącymi w granicach Rzeczypospolitej a Polonią. Celem naszej polityki w tej sferze powinna być pomoc w zachowywaniu tożsamości kulturowej i narodowej sposób polskiego pochodzenia zamieszkujących za granicą. Nowoczesna i dobrze zorganizowana Polonia może być cennym składnikiem wpływów i pozycji międzynarodowej Polski. Rzeczpospolita musi szczególną opieką otaczać polską emigrację zarobkową ostatnich lat. Polakom zmuszonym ze względu na brak pracy lub trudne warunki życiowe i nikłe perspektywy ich poprawy należy zapewnić stały kontakt z krajem, jego językiem i kulturą.

Równocześnie, konieczne jest tworzenie w kraju warunków do ich szybkiego powrotu i znajdowania korzystnych szans życiowych i zawodowych nad Wisłą. Ich wykształcenie, energia i pracowitość powinny znaleźć ujście w pracy na rzecz Polski. Do decyzji o powrocie do Ojczyzny nie może ich zniechęcać tworzony przez obecną koalicję duszny klimat życia publicznego i systematyczne przekształcanie Polski w zacofany i skłócony z otoczeniem zaścianek.

 

Polacy na Wschodzie

Na szczególną troskę zasługują nasi rodacy na Wschodzie. Naszym obowiązkiem pozostaje pomoc we wspieraniu ich polskości, za którą przychodziło im w przeszłości płacić bardzo wysoką cenę. Jeżeli zechcą, powinni mieć  możliwość osiedlania się w Polsce.