Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Interpelacje

VII kadencja

 1014 Interpelacja w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z sieci dróg krajowych
3011 Interpelacja w sprawie zarządzenia prezesa NFZ nr 81/2011/DSOZ z dnia 4 listopada 2011 r.
3012 Interpelacja w sprawie nieprzestrzegania art. 49 tzw. ustawy refundacyjnej przez zobowiązane podmioty
3013 Interpelacja w sprawie istotnych zastrzeżeń wobec określania warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej
3014 Interpelcja w sprawie tzw. ustawy refundacyjnej
3716 Interpelacja w sprawie przepisów dotyczących chorób reumatycznych
3717 Interpelacja w sprawie stosowania przepisów dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego
3718 Interpelacja w sprawie możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez notariuszy
3719 Interpelacja w sprawie działań zmierzających do zmiany niektórych przepisów regulujących ustrój i organizację samorządów zawodowych
3720 Interpelacja w sprawie obowiązku uczestniczenia w szkoleniach zawodowych pod groźbą utraty uzyskanych uprawnień i dyscyplinarnego pozbawienia prawa wykonywania zawodu
10370 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia kontynuacji leczenia pacjentów w ramach programu "Leczenie stwardnienia rozsianego"
11915 Interpelacja w sprawie leczenia chorych z wrodzonymi wadami metabolizmu
14789 Interpelacja w sprawie opodatkowania tzw. cashbacku
14790 Interpelacja w sprawie skośnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg
14926 Interpelacja w sprawie finansowanego przez NFZ programu lekowego dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B
19159 Interpelcja w sprawie umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym
23544 Interpelacja w sprawie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
24054 Interpelcjaw sprawie zastosowania interferonu beta przez okres dłuższy niż 60 miesięcy w przypadku leczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane
24464 Interpelacja w sprawie leczenia i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane oraz zabezpieczenia kontynuacji leczenia pacjentów w ramach programu "Leczenie stwardnienia rozsianego"
25505 Interpelacja w sprawie realizowania przez nauczycieli nauczania zintegrowanego zadań z zakresu wychowania fizycznego
25506 Interpelacja w sprawie realizowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadań z zakresu prewencji przed otyłością i leczenia otyłości
25507 Interpelacja w sprawie monitoringu sposobu żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych
25508 Interpelacja w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością
25509 Interpelacja w sprawie realizowania przez nauczycieli wychowania fizycznego zadań z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia
25510 Interpelacja w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego
25511 Interpelacja w sprawie monitoringu programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
25512 Interpelacja w sprawie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością
25513 Interpelacja w sprawie podjęcia działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
25514 Interpelacja w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
25516 Interpelacja w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
25518

Interpelacja w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci

25519 Interpelacja w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości

VI kadencja

 23408 Interpelacja w sprawie leczenia stwardnienia rozsianego u dzieci
16222 Interpelacja w sprawie wojskowej służby zdrowia
15051 Interpelacja w sprawie rejestracji odpadów paleniskowych w systemie REACH
14928 Interpelacja w sprawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. dotyczącego dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
14533 Interpelacja w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: Renty strukturalne, objętego PROW
14532 Interpelacja w sprawie zbyt małej liczby honorowych krwiodawców w Polsce
14531 Interpelacja w sprawie nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu: sztuka
14078 Interpelacja w sprawie delegalizacji mefedronu i wpisania leków zawierających pochodne efedryny na listę leków wydawanych na receptę
12299 Interpelacja w sprawie powołania fakultetu wojskowo-medycznego
9681 Interpelacja w sprawie przestrzegania obowiązujących norm na wyroby medyczne (środki dezynfekcyjne) stosowane w zakładach opieki zdrowotnej
9394 Interpelacja w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
9174 Interpelacja w sprawie refundacji wkłuć jednorazowych do pomp insulinowych dla młodzieży chorującej na cukrzycę - do ukończenia 26. roku życia
9144 Interpelacja w sprawie działalności kierownictwa Głównego Urzędu Miar
7824 Interpelacja w sprawie przestrzegania obowiązujących norm na wyroby medyczne (środki dezynfekcyjne) stosowane w zakładach opieki zdrowotnej
5425 Interpelacja w sprawie rozwoju zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej
5210 Interpelacja w sprawie matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym
4103 Interpelacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
4026 Interpelacja w sprawie planów rządu dotyczących reprywatyzacji
2825 Interpelacja w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceutycznego
2824 Interpelacja w sprawie stanowiska rządu wobec upraw roślin GMO oraz stosowania surowców GMO do produkcji pasz i żywności
1456 Interpelacja w sprawie programu leczenia substytucyjnego
1213 Interpelacja w sprawie dramatycznej sytuacji najemców lokali, mieszkających w budynkach należących do prywatnych właścicieli
1089 Interpelacja w sprawie planów wyłączenia samorządów powiatowych z grona organów założycielskich szpitali
1088 Interpelacja w sprawie niepokojącej sytuacji opieki zdrowotnej nad dzieckiem w Polsce