Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Wizyta delegacji Polsko – Rumuńskiej Grupy parlamentarnej w Bukareszcie, 25-28 października br.

W dniach 25-28 października br. delegacja Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej z przewodniczącą pos. Jadwigą Zakrzewską na czele złożyła wizytę w Bukareszcie. W składzie delegacji znaleźli się posłowie: Jerzy Polaczek – wiceprzewodniczący, Franciszek Stefaniuk – wiceprzewodniczący, Alicja Dąbrowska, Jan Dziedziczak, Lidia Gądek, Dariusz Seliga, Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Orzechowski.

Głównym punktem programu delegacji były uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstanie tablicy jest wynikiem długotrwałych starań Przewodniczącej Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej, poseł Jadwigi Zakrzewskiej oraz wszystkich członków grupy parlamentarnej, zabiegów Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ambasady RP w Bukareszcie. Odsłonięcie tablicy jest wyrazem upamiętnienia wielu wizyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bukareszcie w latach 1922-32, przez którego sojusz z Rumunią traktowany był jako część polskiej racji stanu. Bukareszt to trzecia po Warszawie i Rzymie stolica, w której upamiętniono Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach wzięli również udział generał Romuald Ratajczak, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, p. Andrzej Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, p. Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Strona rumuńska reprezentowana była przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rumunii, Sekretarz Stanu p. Luminiţę Odobescu, przedstawicieli Biura Kultu Bohaterów Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również przedstawicieli Jego Wysokości Króla Rumunii Michała I.

Przewodnicząca Jadwiga Zakrzewska w swoim wystąpieniu podkreślała rolę jaką Marszałek Piłsudski odegrał w historii Polski dając jej „wolność, granice i szacunek”. Ciesząc się zaufaniem króla Rumunii Marszałek Józef Piłsudski uważał stosunki z Rumunią za sojusz strategiczny niezbędny do odzyskania niepodległości przez Polskę. Poseł Jadwiga Zakrzewska zaznaczyła, że karta historii Polski i Rumunii współtworzonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego została odkryta na nowo dopiero po 1989 r. Poseł Zakrzewska przywołała jednocześnie, że odsłonięcie tablicy jest realizacją wizji byłego Ambasadora RP w Bukareszcie p. Zygmunta Komorowskiego, ojca obecnego Prezydenta RP. Działania Polsko- Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej na rzecz bliskich relacji i wzajemnej współpracy wpisują się w bliską sercu Marszałka ideę o przyjaźni miedzy dwoma krajami.

W wystąpieniach podkreślano także, iż miarą wielkości i szacunku jakim cieszył się Marszałek Józef Piłsudski w Rumunii był m.in. fakt, że podczas trzeciej wizyty w Rumunii, Marszałek Józef Piłsudski otrzymał honorowe szefostwo rumuńskiego pułku piechoty. 16 Dorobantzes Regiment “Baia” stacjonujący w mołdawskim Falticeni otrzymał także imię Józefa Piłsudskiego, a na pagonach oficerów i żołnierzy pułku pojawiły się inicjały Marszałka - "JP".

Odwołując się do współczesności zgromadzeni podkreślali istotną rolę współpracy polsko- rumuńskiej w ramach UE i struktur NATO oraz relacji łączących oba kraje, których podstawą jest podpisana w 2009 r. deklaracja o partnerstwie strategicznym.

Ponadto podczas wizyty odbyło się spotkanie z członkiem Rumuńsko- Polskiej Grupy Parlamentarnej, prezesem Związku Polaków w Rumunii, deputowanym Gerwazym Longherem. Rozmowy dotyczyły zarówno bieżącej sytuacji politycznej Rumunii, szczególnie w kontekście czerwcowych wyborów samorządowych, w których Unia Społeczno-Liberalna (USL) zdobyła w największe poparcie w skali całego kraju - 41,49% głosów oraz zbliżających się wyborów parlamentarnych (rozpisanych na 9 grudnia br.). Omawiano także sytuację gospodarczą obu krajów, za jeden z ważniejszych postulatów uznając podniesienie poziomu absorpcji funduszy strukturalnych do 20%. Obecnie absorpcja funduszy strukturalnych wynosi w Rumunii ok. 10% . Dyskutowano także nad działaniami Rumunii w kierunku wejścia do strefy Schengen i realizacji wytycznych Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji co jest priorytetem polityki rumuńskiej w ramach UE. Podkreślano jednocześnie, że stosunki polityczne między Polską a Rumunią są bardzo dobre, a w ostatnich latach obfitowały w szereg wizyt na wysokim szczeblu m. in. wizyta prezydenta B. Komorowskiego w Bukareszcie, podczas której został podpisany Action Plan do Deklaracji o Partnerstwie Strategicznym z 2009 r.

W rozmowie z deputowanym Gerwazym Longherem omawiano sytuację mniejszości polskiej w Rumunii. Mniejszość ta liczy ok. ok. 2,5 tys. osób, z największym skupiskiem Polaków na Bukowinie (okręg Suczawa). Za szczególnie ważny uznano problem aktywizacji młodego pokolenia i przyciągnięcia go do działań na rzecz Polonii m. in. poprzez edukację dzieci i młodzieży, zwłaszcza z wiejskich środowisk, stworzenie jej warunków do nauki i szans na równy start w dorosłe życie. Zaznaczano też rosnącą rolę i znaczenie nowej Polonii – głównie menedżerów na kontraktach i biznesmenów. Deputowany Gerwazy Longher podkreślał pomoc Polski dla mniejszości m.in. w 2009 r. oddano do użytku szkołę, zbudowaną w „polskiej” wsi Poiana Miculi ze środków Senatu RP, a w 2010 r. nową siedzibę uzyskał bukareszteński oddział Związku Polaków w Rumunii. Delegacja Polsko- Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej wyraziła nadzieję, że niedługo po wyborach parlamentarnych w parlamencie ukonstytuuje się Grupa Rumuńsko – Polska, tak by kontakty na szczeblu parlamentarnym mogły rozwijać się z dotychczasowa dynamiką.« Powrót