Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014

W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące "Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014" oraz przyjętego przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i w roku 2015 – druki 3482 i 3731.

Dokumenty zostały skierowane do Komisji Zdrowia 9 czerwca bieżącego roku. Komisja rozpatrzyła je na swoim posiedzeniu 23 lipca. Debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia została przeprowadzona łącznie z debatą w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Program zwalczania chorób nowotworowych kończy się w tym roku. Działa od 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”. Nowy program ma objąć lata 2016-2020.

W trakcie realizacji obecnego programu osiągnięte zostało wiele pozytywnych efektów. Dużym wyzwaniem i dużym problemem była chociażby zgłaszalność na badania profilaktyczne. W 2006 r. wynosiła ona ok. 12 proc. W 2014 r. było to już ponad 44 proc. Wzrost nastąpił także w przypadku badań mammograficznych.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. realizowanych było 10 zadań, które da się przyporządkować do pięciu grup. Są to: programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, programy inwestycyjne, programy poprawy jakości diagnostyki i leczenie nowotworów u dzieci, programy edukacyjne i pozostałe programy. Zadania te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych, w ramach diagnostyki chorób nowotworowych w 2014 r. zakupiono 7 rezonansów magnetycznych, 27 tomografów komputerowych, 8 gamma kamer, 13 gamma kamer plenarnych oraz 8 gamma kamer spektrów. Dzięki programowi liczba akceleratorów wzrosła z 90 w 2005 r., do 134 w 2013 r.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2014 r. na realizację Programu zostały zaplanowane środki w wysokości 250 mln zł.

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu debaty, przegłosowała swoje stanowisko. W jej imieniu – jako sprawozdawca – zwracam się z wnioskiem o głosowanie za przyjęciem sprawozdania.« Powrót