Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Ostatni dzień 101 posiedzenia Sejmu- głosowania.

1 2015-09-23 09:09:34 101 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23, 24 i 25 września 2015 r. - głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 3474)
2 2015-09-25 09:17:33 Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
3 2015-09-25 09:23:18 Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
4 2015-09-25 09:28:06 Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
5 2015-09-25 09:38:47 Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018
6 2015-09-25 09:40:17 Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
7 2015-09-25 09:40:40 Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
8 2015-09-25 09:41:39 Pkt 5. porz. dzien. Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo ? kredytowych wraz ze stanowiskami: Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego
9 2015-09-25 09:42:50 Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem RP a Rządem USA do Umowy między Rządem RP a Rządem USA dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP systemu obrony przed rakietami balistycznymi

 « Powrót