Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii na temat poprawy dostępności świadczeń onkologicznych

21 lipca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęcone raportowi Fundacji Instytutu Ochrony Zdrowia na temat dostępności do świadczeń onkologicznych w Polsce. Zespół zebrał się już po raz 15 w obecnej kadencji Sejmu.

Lekarze szacują, że w 2020 r. liczba pacjentów leczonych na nowotwory złośliwe w Polsce wzroście o ok. 15%, a w 2025 o 28%. Zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych powinno być zatem jednym z najważniejszych priorytetów polityki zdrowotnej. Raport "Stan stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce - analiza i rekomendacje" prezentuje ilościowe, jakościowe i geograficzne "białe plamy" świadczeń onkologicznych, a także opisuje potrzeby w zakresie rozwoju ośrodków, głównie radioterapii w Polsce w perspektywie do 2020 r.

Według autorów raportu konieczne jest stworzenie 15 nowych ośrodków onkologicznych, w których dostępna będzie radioterapia, w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubelskim, lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Celem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych powinno być również osiągniecie średniego europejskiego poziomu dostępności do leczenia za pomocą radioterapii. Do 2020 r. w Polsce powinno się wykształcić 130 nowych radioterapeutów, 250 fizyków medycznych oraz 370 techników radioterapii. Będzie to odpowiadać rosnącym potrzebom w zakresie leczenia i opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, którego pracami kieruje poseł Alicja Dąbrowska poparł rekomendacje lekarzy onkologów zawarte w raporcie. Zespół współpracuje z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, które zleciło sporządzenie dokumentu.« Powrót