Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Od 2016 roku wprowadzona zostaje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”

Zgodnie z jej założeniami, po przekroczeniu minimum dochodowego przez uprawnionego do pobierania zasiłku, przewidziana w ramach pomocy dla najbardziej potrzebujących kwota wsparcia nie zostanie zabrana w całości, ale tylko w części. Świadczenie będzie stopniowo obniżane i - zgodnie z nazwą - za każdą złotówkę przekroczonego limitu wysokość wypłaconego świadczenia zostanie pomniejszona odpowiednio o złotówkę.

Zmiany obejmą również rodziny, które w dotychczasowych warunkach nie uzyskiwały świadczenia.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

(Więcej informacji na premier.gov.pl lub po kliknięciu na zdjęcie)« Powrót