Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

Wspólne posiedzenie Zespołu ds. Chorób Rzadkich i Zespołu ds. Onkologii w Sejmie

9 września odbyło się wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii.  Posiedzenie było poświęcone m.in.: ekonomicznym aspektom leczenia chorób rzadkich. Porządek posiedzenia:

  • Kryteria oceny terapii sierocych oraz stosowanie QALY w wyznaczaniu priorytetów polityki zdrowotnej państwa: Igor Radziewicz-Winnicki wiceminister zdrowia,
  • Zastosowanie wskaźników progu opłacalności w ocenie technologii medycznych: Wojciech Matusiewicz -AOTM,
  • Ekonomiczne aspekty leczenia chorób rzadkich: Krzysztof Łanda - Fundacja WHC, Michał Jachimowicz - MAHTA Sp.z o.o.
  • Rozwój terapii onkologicznych i chorób rzadkich a regulacje dotyczące oceny technologii medycznych: prof. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. Lucjan Wyrwicz,
  • Ograniczenia dostępności leków sierocych i onkologicznych z perspektywy pacjenta: Mirosław Zieliński - ORPHAN, Jacek Gugulski - Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

 

Organizatorzy dziękują wszystkim prelegentom i gościom za udział w posiedzeniu.« Powrót