Potrzebujesz porady lekarskiej?
Zadaj pytanie w poniższym formularzu.

Podaj imię (nick):
Wpisz treść swojego pytania

Poltyka prywatności

1. posiedzenie Sejmu RP VII kadencji

Naród Polski chce mieć swoich przedstawicieli w najważniejszym organie ustawodawczym państwa, jako posłów uczciwych o sercach żarliwych i czułych na sprawy społeczne, stawiających zawsze i we wszystkich okolicznościach dobro wspólne ponad osobiste interesy polityczne i ideologiczne– powiedział Marszałek Senior Józef Zych, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu VII kadencji. Przed wystąpieniem Marszałka Seniora został odegrany hymn narodowy.

Marszałek Senior oddał także hołd ś.p. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i posłom, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Wspomniał również ś.p. Zbigniewa Religę, Marszałka Seniora minionej kadencji Sejmu.

Przypominając zawarte w preambule Konstytucji RP zobowiązanie do przekazywania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku narodowego, w tym kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie, Józef Zych nawiązał do wizyty w Sejmie Błogosławionego Jana Pawła II.

Marszałek Senior zwrócił też uwagę na wyzwania jakie stoją przed posłami VII kadencji. Pogratulował posłom wyboru i życzył, aby w swojej działalności kierowali się ślubowaniem poselskim. Zwrócił także uwagę na oczekiwania społeczne wobec posłów. – Narodowi Polskiemu życzę, aby Sejm Rzeczpospolitej był przykładem zgody narodowej i solidarności międzyludzkiej, aby polskie społeczeństwo było dumne ze swojego Sejmu – zakończył swoje wystąpienie Marszałek Senior Józef Zych.

- Rozpoczęcie nowej kadencji parlamentarnej zawsze skłania w naturalny sposób do zastanowienia się nad tym, czego Polska potrzebuje dziś najbardziej dla swojego rozwoju i czego w nadchodzących latach najbardziej oczekują Polacy –powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski rozpoczynając orędzie na pierwszym posiedzeniu Sejmu VII kadencji.

Prezydent przypomniał o dokonaniach ostatniego dwudziestolecia, które przyniosły Polsce sukces.- Dokonaliśmy awansu cywilizacyjnego i dołączyliśmy do grona państw rozwiniętych. – powiedział Prezydent. - Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć – dodał.

Prezydent Komorowski zaznaczył, że wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych pokazały, że Polacy opowiedzieli się za kontynuacją. - Wierzę, że będzie to kontynuacja odważna. Nowemu Sejmowi i rządowi przyjdzie bowiem podejmować decyzje w czasach trudnych dla Europy i świata. – zaznaczył Bronisław Komorowski.

- Kryzys jest ostrzeżeniem, ale zarazem bywa szansą – powiedział Prezydent. Bronisław Komorowski wymienił trzy główne wyzwania stojące przed Polską: poprawę jakości funkcjonowania państwa i stanowienia prawa, problemy związane z zachodzącymi zmianami demograficznymi oraz kryzys i związaną z nim groźbę osłabienia Unii Europejskiej.

- Jesteśmy silni – wszyscy razem – niepodległą i demokratyczną ojczyzną, dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniem: złym i dobrym –dodał na zakończenie swojego orędzia Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Po wysłuchaniu orędzia Prezydenta posłowie złożyli ślubowanie zgodnie z rotą zapisaną w Konstytucji RP: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.« Powrót